Regulamin zakupów

REGULAMIN ZAKUPÓW serwisu Worhacz.pl ► Polecam

 

§ 1 Warunki korzystania

1.Niniejszy Regulamin serwisu (zwany dalej: Regulaminem) określa organizację i warunki funkcjonowania serwisu poleceń (zwanego dalej Serwisem) o nazwie Worhacz.pl ► Polecamdostępnego pod adresem internetowym: www.worhacz.pl/polecam

2. Wydawcą Serwisu jest: Mirosław Worhacz z siedzibą w

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Mirosław Worhacz, który przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w przepisach prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.