Łymkowsko duszyczka – Piotr Trochanowski

Dwujęzyczny tomik wierszy autorstwa Petro Murjanki (Piotra Trochanowskiego),powstałych pierwotnie w języku łemkowskim i przetłumaczonych na język śląski. Wiersze przybliżają czytelnikom literaturę mniejszościową oraz różnorodność językowo-kulturową Polski. Łymkowsko duszyczka to wkład w dyskurs mniejszościowy i propozycja literackiego dialogu między etnosami zamieszkującymi Polskę, ale przede wszystkim otwarcie łemkowskiego świata dla śląskich odbiorców, najczęściej z Łemkowyną zupełnie niezaznajomionych […]

Jak sokół wodę z kamienia – Petro Murianka

Pierwsza możliwie pełna prezentacja twórczości znanego i cenionego poety łemkowskiego. Murianka Petro [właść. Trochanowski Piotr], Jak sokół wodę z kamienia, Iskry, Warszawa 1989, wydanie I, s. 213, wymiary 17,5 x 16,5 cm. Przełożyła z mowy Łemków Barbara Dohnalik, opracowanie graficzne Krystyna Topfer, autor rysunku na okładce Witold Wyprzał (lat 13). Okładka miękka, wydawnicza. Zbiór poematów […]

Книга Білцаревы – Петро Трохановскій

Серед лемківскоязычных выдань «Книга Білцаревы» буде занимала почестне місце. Обсягом книжка є велика, богато ілюструвана. Была од початку подумана як памятник, якій Петро Трохановскій хоче поставити свому селу, а нон оставити родакам, сучасным і будучым поколіням, якых заінтересує не лем моноґрафічний опис села, але і лемківскій язык, котрий на нашых очах перестає быти основом лемківской […]

A Wisła dalej płynie – Petro Murianka

Książka jest pierwszą częścią z zamierzonego, chociaż niezrealizowanego do dzisiaj, cyklu „Opisać życie”. Autor w swoich wspomnieniach prowadzi czytelnika do czasów, gdy miał piętnaście lat. Opowiada o współżyciu wielokulturowej społeczności, o perypetiach w szkole, o wiejskiej codzienności. Często retrospektywnie odnosi się do historii własnego narodu, tej zaczerpniętej ze źródeł pisanych, ale też – kiedy chodzi […]