Tag Archives: Odpowiedzialność kontraktowa

12Sty/16

Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa

W polskim prawie cywilnym wyróżniamy przede wszystkim dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej, tj. odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową. Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto) Odpowiedzialność deliktowa uregulowana została w art. 415-449 kc. ze szczególnym uwzględnieniemRead More…