Emerytury online

Każdy z nas ma swoje sposoby na oszczędzanie i pomysł na dostatnią emeryturę, np. odkładanie „do skarpetki” , „miedzy poduszki” ale niestety w wielu przypadkach są to sposoby mało skuteczne, gdyż pieniądze które leżą w domu nie zarabiają na siebie i bardzo często „rozchodzą się” na tzw. domowe wydatki bieżące.
Państwo Polskie oraz prywatne instytucje finansowe wyszły na przeciw potrzebom przyszłych świadomych emerytów i utworzyły odpowiednio dopasowane obowiązkowe i dobrowolne programy oszczędnościowe.
I Filar : Ubezpieczenie społeczne w ZUS i KRUS, które zapewniają podstawowe potrzeby rencistów i emerytów.
II Filar : w OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny)
III Filar : IKE, IKZE, PPE, Fundusze Inwestycyjne, Pozostałe programy oszczędnościowe,

Jeśli jesteś zainteresowany zwiększeniem wysokości swojej przyszłej emerytury skontaktuj się z naszym doradcą wypełnij krótki formularz kontaktowy i porównaj najlepsze sposoby oszczędzania w dobrowolnym III filarze.
IKE – Indywidualne Konto Emerytalne bez podatku od dochodu
IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego z ulgą podatkową
PPE – Pracowniczy Program Emerytalny