09Lis/16

Ubezpieczenia Rolne: Kto podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu – Dzierżawca czy Właściciel ?

Ubezpieczenia Rolne – Kto podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu. Dzierżawca czy Właściciel ? OC Rolnika daje możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby trzecie, za szkody na tych osobach lub ich mieniu, związanie z posiadaniem gospodarstwaRead More…

05Maj/16

Sprawdź ważność polisy OC komunikacyjne

Chcesz sprawdzić czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC? Portal Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pozwala na bezpłatną i szybką weryfikację ważności OC. Od teraz, aby zweryfikować czy dany pojazd objęty jest ochroną, wystarczy podaćRead More…

12Sty/16

Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa

W polskim prawie cywilnym wyróżniamy przede wszystkim dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej, tj. odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową. Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto) Odpowiedzialność deliktowa uregulowana została w art. 415-449 kc. ze szczególnym uwzględnieniemRead More…